02-639 Warszawa
ul Karwińska 44
(róg Wołoskiej-Racławickiej)